MVO4Holland 06 – 51199633

"Voor een MVO traject op maat met resultaat"

AEO : Verbetering van veiligheid of papieren tijger?

AEO-vliegtuigAEO-certificatie in de Transport & Logistiek branche is enorm in opkomst en vindt haar oorsprong in Europese wet- en regelgeving, die tot stand kwam na “nine-eleven“. Van de ondernemingen, deel uit makend van de doelgroep, heeft circa de helft inmiddels een AEO-certificaat verkregen. Als je dat leest, dan waan je je veilig. Deze bedrijven geven allen invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om veilig en betrouwbaar transport van goederen en personen te realiseren. Maar draagt de implementatie van deze regelgeving daadwerkelijk bij aan een meer veilige wereld?

Doelstelling van deze Europese regelgeving
“Het doel van de AEO-regelgeving is om de Europese samenleving te beschermen tegen allerlei risico’s op het gebied van openbare veiligheid, gezondheid en economische ordening en milieu. De controle moet aan de EU-buitengrens plaatsvinden, omdat veiligheid niet gerealiseerd kan worden als de goederen al zijn binnengebracht of ingevoerd” aldus de website van de douane. Daarnaast staat nog steeds op de website vermeld dat men rekent op een forse verdere volumegroei van het goederenvervoer. De douane moet hierop inspelen om te voorkomen dat de goederenstroom vastloopt. Voordelen van deze regeling volgens de douane zijn “minder administratieve lasten” en “betrouwbare, efficiënte en snelle douane afhandeling”. Als je het zo leest, dan waan je je veilig.

Economische crisis heeft effect op volume goederenstroom

De aanhoudende economische crisis heeft effect op de gehele samenleving, en ook op het beroepsgoederenvervoer. Een “voordeel” is dat er minder (lange) dagelijkse files staan, maar het is tegelijkertijd een slecht teken als het gaat om economisch herstel. Het verwachtte vastlopen van de goederenstroom valt ook nog wel mee.

Administratieve last of zegen?
Wat niet mee valt zijn de  administratieve lasten. Aan de ene kant probeert de douane door middel van vergaande automatisering het aangifte proces zo veel als mogelijk te vergemakkelijken. Maar tegelijkertijd worden bedrijven in het kader van de AEO-richtlijnen nieuwe regels tot op detailniveau opgelegd, waarvan menig ondernemer zich afvraagt of die een toegevoegde waarde hebben voor de veiligheid in transport en logistiek.
Vaak hebben logistieke bedrijven de zaken ten aanzien van veiligheid al wel op orde. Die noodzaak komt vanuit het bedrijf zelf en behoeft niet te worden opgelegd door de overheid. Voldoen aan AEO-regelgeving betekent dan de bekende puntjes op de bekende i zetten. En als logistieke bedrijven al gecertificeerd zijn voor ISO9001 en/of TAPA, dan zou je helemaal mogen verwachten dat zij zonder al te veel problemen op kunnen voor het AEO certificaat. Toch blijkt uit de praktijk dat de AEO-ambtenaar daar weliswaar enigszins rekening mee houdt, maar dat deze toch weer met een set van eigen regels komt. Dat betekent extra procedures en extra registraties.

Uit de rapportage van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit blijkt dat het aantal diefstallen in 2012 ten opzichte van 2011 spectaculair is gedaald. Zou AEO-regelgeving hier aan bijgedragen hebben? En moeten we dan die extra regels en registraties maar voor lief nemen?

Op zich zijn de AEO-vereisten niet zo bijzonder. Bekijk onderstaande AEO Veiligheidsbewustzijn presentatie om je hierover een beeld te vormen. Het is wel zo dat een bedrijf in het verlengde van de AEO-vereisten diverse procedures schriftelijk moet vastleggen en registraties van controles aantoonbaar moet maken. Dat blijkt uit de intake-gesprekken die de overheidsfunctionarissen voeren om een AEO-aanvraag te beoordelen en dat blijkt ook uit de vragenlijst die gehanteerd wordt voor de zogenaamde AEO-monitorraportage. En dat zijn vaak de onderdelen die nog niet goed zijn geregeld, en waar de gemiddelde ondernemer ook wel weerstand tegen heeft.

Kan het een tandje minder of zijn wij juist op de goede weg?

Meer informatie over AEO is te vinden op hun website


Advertentie

Over Jolien van der Werff

"ik zie het leven als een grote ontdekkingstocht"

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: