MVO4Holland 06 – 51199633

"Voor een MVO traject op maat met resultaat"

Uitnodiging workshop Begeleiden van een Dialoog op 8 november

De dialoog is een populaire gespreksvorm. Het is wel een gesprek dat niet vanzelf gaat. Het vraagt zowel van de deelnemers als van de gespreksbegeleider een dialooghouding, waar vanuit een dialoog kan ontstaan. … Lees verder

14 oktober 2015 · Een reactie plaatsen

Vrijheid geef je door

Op 5 mei vieren we onze vrijheid.  Waarom hechten we zo aan onze vrijheid? En waarom is het van belang dat we onze vrijheid vieren? Voor mij ligt de waarde … Lees verder

4 mei 2015 · Een reactie plaatsen

Nieuwe subsidieregeling praktijkleren per 1-1-2014

De nieuwe subsidie praktijkleren stimuleert bedrijven tot het bieden van stage- en leerplaatsen.  Op 1 januari 2014 treedt de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor … Lees verder

6 november 2013 · Een reactie plaatsen

29751 Nudgers dragen bij aan een duurzamer Nederland. Doe jij mee?

Kleine setjes maken het verschil; het sneeuwbaleffect. Iedereen, elke consument kan meedoen. Meedoen met Nudge is simpel. Zet jouw stip op de kaart op http://www.nudge.nl. Nudge is een organisatie die een … Lees verder

1 oktober 2013 · 1 reactie

Doe uw voordeel met het inkoopbeleid gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar heeft in haar inkoopbeleid de volgende doelstelling staan: Mensen aan het werk helpen. Bijdrage Inkoop: in Aanbestedingen Social Return on Investment opnemen en uitvoering faciliteren en monitoren (zie … Lees verder

26 augustus 2013 · Een reactie plaatsen

Meldplicht datalekken voor iedere organisatie?

Weet U als ondernemer of u straks aan de meldplicht datalekken moet voldoen? Private en  publieke organisaties zijn straks verplicht om inbreuken op de informatiebeveiliging te melden.   Wetsvoorstel meldplicht datalekken   Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft op 21 juni 2013, mede namens de minister Plasterk van … Lees verder

21 augustus 2013 · Een reactie plaatsen

Wat is SROI/Social Return on Investment?

SROI staat voor Social Return on Investment. Vanuit de behoefte om verantwoording af te kunnen leggen over sociale, economische en milieu-waarde, is dit instrument ontwikkeld. Met SROI is een organisatie … Lees verder

19 augustus 2013 · Een reactie plaatsen

Vrijwilig quotum; de normaalste zaak?

Het quotum van 5% arbeidsgehandicapte is voorlopig van de baan. De Normaalste Zaak vindt dat de gewoonste zaak. Zij waren het niet eens met het verplichte quotum. Wie zijn De … Lees verder

2 juli 2013 · Een reactie plaatsen

Vissen op bestelling (I)

  De uitzending van Zembla op 16 mei over de werkwijze van de vistrawlers van de firma Parlevliet en Van der Plas heeft nogal wat stof doen opwaaien. De grote bijvangst … Lees verder

30 mei 2013 · 1 reactie

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Het is crisistijd. Vele mensen zitten in onzekerheid over hun toekomst. Omdat ze geen baan meer hebben, omdat het met hun bedrijf niet zo goed gaat, omdat omzetten teruglopen, omdat … Lees verder

7 mei 2013 · Een reactie plaatsen

Dag van de arbeid; uit de tijd of toch niet?

De dag van de Arbeid is rijp voor de geschiedenisboeken. Het is een symbool dat uit de tijd is. Of toch niet? Als ik naar de beelden uit Bangledesh kijk, … Lees verder

1 mei 2013 · Een reactie plaatsen

Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Binnenkort is het mogelijk om de prestaties op het gebied van sociale aspecten in kaart te brengen. TNO ontwikkelt een ‘prestatieladder socialer ondernemen’. Vooral bedrijven die werken voor overheden, lopen nu het risico … Lees verder

14 december 2011 · Een reactie plaatsen