MVO4Holland 06 – 51199633

"Voor een MVO traject op maat met resultaat"

Over Jolien: Verbinden is mijn rode draad

 

Jolien van der Werff Adviseur Trainer Lead Auditor

Jolien van der Werff Adviseur Trainer Lead Auditor

 

Iets wat niet zichtbaar is, vind ik wel belangrijk

´Wat zie je hier?´ is het eerste dat Jolien van der Werff me vraagt als ze me ziet. Ik heb met Jolien afgesproken bij Aquarius aan het Nieuwe Meer.  Het was haar keuze, want dit is haar plek. ´Dit is mijn thuisbasis. Als ik hier ben, voel ik me het dichtst bij wie ik ben´, aldus Jolien. Zo ontmoetten we elkaar in een café met een prachtig uitzicht op een groot meer. Het is miezerig weer. Een uitgestrekte grijze vlakte ligt voor ons. Geen mens te zien, alleen hier en daar een vogel.

Dan vraagt ze me wederom: wat zie je hier? Ik vraag: ¨wil je dat ik hier op antwoord?¨. Ja, zegt ze. Ik antwoord ietwat bedremmeld: ´Een meer?´

´Ja´! Dan vervolgt ze haar verhaal. ´En wat je niet ziet zijn villa´s, afgesloten stranden of grote hotels. Want het is dankzij de mobilisering van de bewoners dat het hier ongedwongen is gebleven en toegankelijk voor alle omwonenden. De wijk Nieuw-Sloten is namelijk ooit opgezet met een hoge bebouwingsdichtheid, met het idee: er is volop groen in de buurt voor de bewoners. Maar jaren later wilde de gemeenteraad het bestemmingsplan op een dusdanige wijze aanpassen dat er in de groenstroken langs deze zuid rand van Amsterdam toch gebouwd mocht gaan worden. Op dat moment werd ik als buurtvrijwilliger gevraagd om mee te helpen bewoners te mobiliseren actie te voeren om de politiek te overtuigen van de noodzaak om wat groen was groen te houden en dat is gelukt.

´Kijk, je ziet er niets meer van terug. Maar toch is hier strijd voor geleverd.  Dus door iets te doen, creëer je verandering´, zo vervolgt Jolien. ´ En dat is mijn drijfveer, het zoeken naar verbinding, het zoeken naar saamhorigheid, het informeren van alle partijen en om samen de verbinding aan te gaan met de buurt en de omgeving. En dat is de rode draad in mijn leven. Dat is ook wat ik doe in mijn werk. ´

Aan het woord is Jolien, kersverse adviseur bij MVO4Holland, waar zij een schat van kennis en  ervaring meebrengt om zoals ze het zelf zegt: ´weer door te geven aan haar relaties´. Jolien van der Werff over het “investeren in doorgeven”, over het zichtbaar maken van het onzichtbare en over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

1. Wat is voor jou maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

Dat je je bewust bent van het feit dat iedere stap die je zet, hoe klein die ook is, impact heeft op de omgeving. Het heeft geen zin om geld te geven aan Haïti als je je niet bekommert om de buurt. En als iedereen iets zou doen voor zijn eigen buurt, voor zijn eigen vierkante meter, dan zijn we er al. Door simpele acties, creëer je al heel veel impact. Dat geldt niet alleen voor individuen maar juist ook voor bedrijven.

2. Heb je een voorbeeld?

Bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van je medewerkers als leerkrachten voor het onderwijs. Een klant van mij is een bedrijf dat een hoogwaardig technologisch product levert.  Ze hadden geen contacten met universiteiten of ROC’s in hun buurt, maar gaven wel blijk van een enorme maatschappelijke betrokkenheid met hun omgeving. Als zij hun professionals parttime zouden inzetten bij een ROC in de buurt, dan weet ik zeker dat zij hun liefde voor de techniek en hun prachtige product over weten te brengen op de leerlingen en dat zij daarmee een kweekvijver creëren van aankomend technisch talent dat straks graag bij hun bedrijf willen werken.

Dat is één aspect van MVO, maar het gaat ook om verspilling.  Dat een organisatie gaat onderzoeken hoe ze het productieproces zodanig kan inrichten dat ze kan besparen, zowel op financieel als op milieuvlak. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met je leveranciers. Veel bedrijven durven dat niet. Stel dat een bedrijf liever iets in kratten aangeleverd wil zien dan in kartonnen dozen, dan kan je dit gewoon vragen. Het zit juist in die kleine dingen. Of je kan samen met je leverancier om de tafel gaan zitten om te kijken of je product nog milieuvriendelijker gemaakt kan worden, bijvoorbeeld in een kleinere doos.

3. Geef het door, dat is jouw kreet. Wat bedoel je ermee?

Dat ik als adviseur mijn kennis deel met mijn klanten. Ik wil mijn klanten op een positieve manier zelfstandig maken, daar geniet ik het meest van. Als een klant een kwaliteitssysteem opzet en ik zie ze daarin volwassen worden dan geniet ik daarvan. En als mijn ondersteuning uiteindelijk verdwijnt, omdat ze het zelf kunnen, dan vind ik dat helemaal niet erg.

Ik zie soms dat mijn klanten hun kennis doorgeven aan hun omgeving en aan hun leveranciers. Ik heb bijvoorbeeld een klant, de directeur van een kliniek die regelmatig professioneel overleg heeft met een ziekenhuis omdat zij op facilitair gebied diensten afnemen van dat ziekenhuis. In het ziekenhuis waren ze aan het worstelen met de beschrijving van hun facilitaire procedures. Toen vroeg de directeur mij of ze hun procedures, die ik voor hen had opgesteld, als voorbeeld mochten doorgeven aan het ziekenhuis. Uiteraard vond ik dit goed en het maakte me ook blij dat ze hun kennis wilden delen omdat zij er beter van worden. Door de beschrijving te delen kunnen wij hun processen op elkaar afstemmen en verbeteren.

4. ´Geef het door´ is geïnspireerd op de film Pay if forward.  Waarom deze film?

De kernbegrippen in deze film zijn eerlijkheid, open en je kwetsbaar op durven stellen. Dit heeft allemaal te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. En met mij als persoon. Want alleen als ik investeer in de relatie met jou, kan jij investeren in het doorgeven van wat ik je gegeven heb.

De film gaat er over dat je om de hoek al invloed kan uitoefenen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Het credo is: als je zelf iets doet, en je doet het voor drie mensen zonder er iets voor terug te vragen, krijg je er uiteindelijk altijd weer iets voor terug. Ja, en volgens mij is het zo simpel. Als ik iets voor drie anderen doe en zij ook weer, dan krijgen we een andere wereld. En zo werkt het met MVO ook.

Als ik dit vertaal naar MVO4Holland; investeren in de ander in de verwachting dat je er iets voor terug krijgt of iets mee door kan geven. Mijn inbreng is structuur aanbrengen. Door dit te doen wordt de verandering als het ware zichtbaar. Want de meeste bedrijven hebben al iets in hun grondhouding van MVO.

5. Kan je daar iets meer over vertellen?

Het gros van de bedrijven opereert van nature maatschappelijk verantwoord. Als je dat niet doet, ben je niet een heel lang leven beschoren. Daar hangt dan alleen geen certificaat aan omdat ze er nooit zo over nagedacht hebben. Ter illustratie een klant van mij, een bedrijf in verhuur en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen is in 2007 verhuisd. Hij heeft zijn medewerkers destijds gevraagd om mee te denken over de inrichting van het nieuwe pand en dan met name de onderhoud- en reparatie afdeling. Tot de dag van vandaag heeft hij er niets meer aan hoeven te veranderen. Omdat het zo goed in elkaar zit qua doorstroom en omloopsnelheid, dus het is gewoon af. Dit kwam doordat de medewerkers invloed hadden op de inrichting. En wat ik doe in een dergelijk geval is het gewoon vastleggen. Ik heb ze wel verteld dat het bijzonder is hoe ze het hebben aangepakt en dat het nog steeds daarom staat en zo goed werkt.

Veel bedrijven hebben al milieumaatregelen doorgevoerd, dan hoef ik het enkel vast te leggen. En ze onderhouden nauwe contacten met de overheid of andere belanghebbende partijen. Dan gaat het erom dat je het zichtbaar maakt. Waar ik ze dan op attendeer is dat zij hun MVO-maatregelen kort kunnen plaatsen op hun website, waardoor het voor alle belanghebbenden èn geïnteresseerden zichtbaar is. Dat soort simpele oplossingen, daar zijn zij zich vaak niet van bewust.

Dus wat ik doe bij bedrijven is kijken wat ze doen en hoe ze het doen. Wat is al beschikbaar en gestructureerd. Ik vind het leuk om deze informatie op papier te krijgen. Uiteindelijk maak ik datgene wat niet zo zichtbaar is, de kwaliteit, inzichtelijk. Het voordeel is dat ik het niet alleen doe vanwege de certificering, maar ook vaak voor de interne organisatie. En op die manier geef ik ze het gevoel dat ze trots mogen zijn op hoe ze het doen. Want op wat ze doen krijgen ze vaak al complimenten van hun klanten. Maar op hoe ze het doen, dat kijkje in de keuken, daar weet de buitenwereld niet zoveel over.

Ik wil altijd het goede benadrukken. Ik ben zeker geen aardsoptimist. En ik ben behoorlijk kritisch. Dat krijg ik ook vaak terug, maar je kunt altijd het goede verbeteren. En dat heeft meer zin dan steeds weer de nadruk te leggen op het negatieve.

Toch blijft het iedere keer weer een uitdaging hoe een organisatie zichzelf kan verbeteren. Maar vaak doen ze het al goed en dan leg ik vast hoe ze dit doen.

6. Hoe leg je zoiets vast?

Dat is afhankelijk van de opdracht. Het kan een handboek, werkinstructies, een handleiding of huisregels zijn, dat bepaal ik in samenspraak met de klant en hangt af van waar de behoefte ligt. In deze huidige tijd van digitalisering is het ook zo dat er binnen een bedrijf veel werkzaamheden aan de hand van een software pakket worden gestuurd,  dan behoef je het niet meer apart vast te leggen. In het geval van de certificatie is het duidelijk waar de behoefte ligt. Het ene bedrijf staat helemaal aan het begin van zo’n traject. Dan komen er best wel veel nieuwe zaken op hen af zoals bijvoorbeeld het vastleggen en opvolgen van proces prestaties. Vaak zien ze hier als een berg tegenop. Ik help ze dan in een uurtje om een praktisch jaarplan op hoofdlijnen op te zetten en zij kunnen dan later zelf de details nog uitwerken. Een ander bedrijf is veel verder. Een vraag kan dan zijn: ik heb een kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is, maar het werkt voor geen meter. Kun je ervoor zorgen dat het weer voor ons gaat werken.

Mijn manier van werken is gebaseerd op het principe van plan do check act.  Daar geloof ik heilig in. Dit kan je toepassen op je eigen dagelijkse bezigheden maar het werkt ook voor de hele keten. Voor managementsystemen maak je een planning (Plan) en die planning betekent inzet van kapitaal en resources omdat je een bepaalde output met een bepaald kwaliteitsniveau wilt realiseren. Dat ga je vervolgens doen (Do). En tijdens de uitvoering van je productie- of dienstverleningsproces, maar ook bij je klanten en leveranciers controleer je (Check) op gestructureerde wijze of je daadwerkelijk hebt geleverd wat je voor ogen had en hebt beloofd. Als een aanpassing nodig is, stel je de benodigde middelen ter beschikking (Act) en plan (Plan) je de aanpassing in, en daarmee is de cirkel rond. Het is een handig hulpmiddel om structuur aan te brengen. En daarmee ontstaat het wiel van continue verbeteren

7. Het doet me denken aan het gesprek met Saskia, zij vertelde ook dat het nooit ophoudt. Schrikt dit bedrijven niet af?

Als het een papieren tijger dreigt te worden dan wel. Als het alleen maar op papier staat en niet werkt, dan zou je kunnen zeggen dat het afschrikt. Het gaat om de kunst van het implementeren. Ieder bedrijf doet dit weer anders.

Om een voorbeeld te geven, ik kwam een paar jaar geleden voor het eerst bij een klant en ik vroeg “hebben jullie werkoverleg?” De directeur antwoordde “dat hoeft helemaal niet, wij (hij en zijn medewerkers) spreken elkaar dagelijks.”

Nu heeft hij toch werkoverleg geïmplementeerd. Iedere sectie heeft nu één persoon die als vertegenwoordiger deelneemt aan een tweewekelijks MT-overleg. En hij is nu blij en waarom? De directie kan nu meer delegeren en loslaten en de medewerkers krijgen nu meer verantwoordelijkheid dan ooit, dus iedereen tevreden. De medewerkers zijn op deze manier veel minder afhankelijk van de directie. Dus je maakt de manier waarop je werkt minder afhankelijk van de personen maar meer gericht op de structuur.

Ik kan snel inschatten wat er mogelijk is; dat is mijn kracht.

Marlies van Echteld van Nieuwetijdscommunicatie was in gesprek met Jolien van der Werff van MVO4Holland.

Nieuwe Meer

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s